CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY CỦA KHANH TRAVEL!
Đây là Hệ thống thông tin quản lý dùng cho các Đại lý bán vé máy bay. Hệ thống này cung cấp các chức năng cơ bản như Quản lý người làm và tính lương, Xuất hóa đơn, Quản lý công nợ, Lập các báo cáo kế toán, ... đến các chức năng mở rộng như Quản lý đại lý cấp 2 (Booker Club), Phân tích dữ liệu bán, Quản lý mối quan hệ khách hàng, ... Với Booker Club, đại lý của bạn có thể mở rộng mạng bán đến bất kỳ nơi nào có Internet!

Đăng nhập