[Đăng nhập]
BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG KÝ Ở TRANG WEB NÀY VÌ LÀ ĐỘC QUYỀN CỦA Công ty TNHH Du Lịch Khanh. Xin liên hệ chủ Doanh nghiệp!
Để sử dụng được Hệ thống này, bạn phải đăng ký user "Quản trị viên".

Quản trị viên là user được đăng ký lần đầu tiên cho 1 đại lý. User có vai trò quản trị viên có thể tạo và quản lý nhiều user khác và booker. Booker là user chỉ được thực hiện chức năng đặc chỗ, xuất vé trong khi các user khác có thể được gán nhiều chức năng khác.

Để xác định 1 user có vai trò gì trên hệ thống, quản viên có thể gán các chức năng cho từng user hoặc cho nhóm các user bằng cách vào mục "Quản lý người dùng". Khi tao 1 user, quản trị viên nhớ nhập chính xác trường "BÁO CÁO CHO". Đây là trường dữ liệu quan trọng nhằm xác định trình tự báo cáo kết quả công việc của mỗi user.

Hãy điền thật chính xác các thông tin được yêu cầu trong bảng bên phải để có được 1 hệ thống thông tin quản lý phòng vé!
THÔNG TIN CỦA ĐẠI LÝ:
RAS CODE:
  PCC CODE:   IATA CODE:  
TÊN ĐĂNG KÝ:  
TÊN GỌI TẮT:  
ĐỊA CHỈ:  
THUỘC TỈNH:    
SỐ ĐIỆN THOẠI:  
EMAIL:  
WEB SITE:
MÃ SỐ THUẾ:  
SỐ TÀI KHOẢN:
TẠI NGÂN HÀNG:
LOGO ĐẠI LÝ:
THÔNG TIN CỦA NGƯỜI DÙNG CHÍNH (Quản trị viên):
Tên đăng nhập:  
Mật khẩu:  
Xác nhận mật khẩu:  
Họ và tên người dùng:  
Số CMND:  
Số Phone:  
EMAIL:  
Ảnh đại diện: